foto6.jpg
"Datgene wat je niet wilt en kunt, schept ruimte voor datgene wat je wel wilt en kunt"
DíMens

Assessment & Development Centers

In een Assessment of Development Center worden uw vaardigheden en mogelijkheden, uw ‘Persoonlijke Kracht’ en uw te ontwikkelen kwaliteiten in kaart gebracht met behulp van diverse testen en simulaties.

In een Assessment is er meestal sprake van een selectie vraag; Is het zinvol om deze kandidaat aan te nemen of is het zinvol om deze kandidaat  te bevorderen naar een specifieke functie.

In een Development Center krijgt de medewerker de kans om te kijken naar zijn loopbaan ontwikkeling tot nu toe en de kans om na te denken over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst. In een Development Center ook wel Loopbaan Assessment genoemd ontvangt de deelnemer gerichte feedback op de ‘Persoonlijke Kracht’ en op de te ontwikkelen aspecten die nodig zijn om de loopbaan in een gewenste richting voort te zetten. Een Development Center is soms het startpunt voor een Management Development Traject en kan ook vervolgd worden door een coachingstraject.

Het is onze ervaring dat deelnemers die een Development Center ondergaan het bijzonder verhelderend vinden om gedetailleerd en in objectieve bewoordingen hun “Persoonlijke Kracht’ inzichtelijk gemaakt te krijgen en op schrift te ontvangen. De deelnemers kunnen meer gericht met hun te ontwikkelen kwaliteiten aan de gang middels de concrete adviezen die zij ontvangen.
Een Development Center is hiermee een gericht instrument voor de persoonlijke en loopbaan ontwikkeling van het Human Capital.

Development Centers kunnen ook ingezet worden als startpunt bij een team ontwikkeling. Het team ontwikkelt zich pas wanneer de individuele medewerkers helder hebben waar hun ‘persoonlijke Kracht’ ligt en welke punten zij in ontwikkeling kunnen brengen ten behoeve van hun eigen functioneren maar ook ten behoeve van het team functioneren.

foto6.jpg
"Datgene wat je niet wilt en kunt, schept ruimte voor datgene wat je wel wilt en kunt"
DíMens