foto1.jpg
"...Een Mens is een bezield lichaam. Als je de spirit eruit haalt, zijn we dooie lijken. En als de bezieling zich begrenst voelt, dan ben je een constant ontploffend pakketje..."
Adelheid Roosen

Organisatieontwikkeling

Een organisatie is eigenlijk niets meer en niets minder dan een verzameling mensen die samen werken aan een gezamenlijk doel. Ten minste dat is de bedoeling. Maar hoe vaak lukt effectief samenwerken niet en hoe vaak leiden de acties van bestuurders, managers of medewerkers tot onbedoelde succes ondermijnende neven effecten?

In deze tijd van global economische technische en spirituele verschuivingen is  het voor organisaties van belang dat zij zich blijven aanpassen aan de veranderende omgeving en zij hun koers en visie monitoren en blijven aanpassen aan de veranderende omgevingen. Dit vraagt van de organisatie om een voortdurende ontwikkeling en innovatie. En dus is het één van de grootste uitdagingen voor een organisatie om werknemers, teams en managers effectief te begeleiden in deze innovatie- en  veranderingsprocessen.

Maar hoe geef je daar dan als bestuurder, als directeur of als HRM directie richting en vorm aan? Hoe mobiliseer je de energie in je organisatie, hoe mobililiseer je nieuw denkvermogen en het initiatief van medewerkers, teams en managers?

Organisatieontwikkeling vraagt om reflectie op de missie, reflectie op hoe doen we het qua rendement, hoe doe we duurzaam ondernemen, hoe doet het management het en hoe doen de medewerkers het? En nog beter hoe doen we het zelf? Mobiliseert onze bestuurlijke visie, onze strategie en onze acties energie, vernieuwde denkkracht in de organisatie en stimuleert het initiatieven? En welke zijn onze blinde vlekken waardoor we als organisatie energie verliezen en minder goed presteren als dat we zouden willen?

DíMens kijkt met u mee naar uw organisatieontwikkeling, naar uw veranderingsstrategieën en naar uw bestuurlijke en management stijl en biedt indien nodig interventies aan om de energie in uw organisatie te mobiliseren, om veranderings- en innovatiekracht te vergroten en om nieuwe initiatieven op te laten komen uit management, teams en medewerkers.

foto1.jpg
"...Een Mens is een bezield lichaam. Als je de spirit eruit haalt, zijn we dooie lijken. En als de bezieling zich begrenst voelt, dan ben je een constant ontploffend pakketje..."
Adelheid Roosen