foto6.jpg
"Datgene wat je niet wilt en kunt, schept ruimte voor datgene wat je wel wilt en kunt"
DíMens

Loopbaanontwikkeling

[bt_quote style="default" width="0"]Hoe kan ik het beste mijn talenten verder ontwikkelen?
Ik denk dat ik “dit” niet meer wil, maar wat dan wel?
In welke richting kan ik het beste mijn loopbaan voortzetten?
Het werk kost me zoveel energie?
De bezieling is eruit !?!
Beschik ik over de kwaliteiten om te solliciteren op een … functie?[/bt_quote]

Kortom loopbaanvragen. Loopbaanvragen zijn niet gebonden aan leeftijd. Sommige vijftigers vragen zich af of zij de laatste jaren van hun werkend bestaan hun loopbaan niet een hele andere wending moeten geven. Maar ook sommige twintigers en vroege dertigers stellen vragen bij de ontwikkeling van de door hen ingeslagen weg.
Een loopbaanoriëntatie vraagt om een bewuste wijze van kijken naar de eigen loopbaan en naar de eigen kwaliteiten. Vaak leidt de oriëntatie tot een vergroting van het zelfvertrouwen in de werksetting, juist omdat er een reëel beeld van de kwaliteiten tot stand komt. Er ontstaat meer energie voor het werk.

Loopbaanoriëntatie bestaat uit een combinatie van gespreks sessies en onderzoek:

  • Consult 1 - Passie interview & een gestructureerde inventarisatie van de interesse voor het soort werk, de branche en de soort organisatie
  • Consult 2 - Kracht interview & een persoonlijkheidsanalyse
  • Consult 3 - Blokkade interview & een niveau onderzoek
  • Consult 4 - Betekenis van de interviews en het onderzoek
  • Consult 5 - Integratie & Beslissing hoe nu verder...

De resultaten van een loopbaanoriëntatie hangen af van de individuele vraag en hoe vastomlijnd de ideeën van de kandidaat al zijn omtrent de toekomstige loopbaan. Daarnaast hangen de resultaten af van hoe hoog de noodzaak is om verandering in de loopbaan aan te brengen.

De oriëntatie kan tot de volgende resultaten leiden:

  • De wens tot een andere functie binnen hetzelfde bedrijf
  • De wens tot dezelfde functie binnen een ander bedrijf
  • Een andere functie binnen een ander bedrijf
  • Behoud van de huidige functie, met hernieuwde motivatie en enthousiasme

In sommige gevallen is het nuttig om de loopbaanoriëntatie uit te breiden met 5 loopbaancoachings consulten.

foto6.jpg
"Datgene wat je niet wilt en kunt, schept ruimte voor datgene wat je wel wilt en kunt"
DíMens