foto7.jpg
"Wat voor ons en achter ons ligt zijn kleinigheden vergeleken met wat in ons ligt"
DíMens

Individuele Begeleiding bij Burnout, Overspanning & Werkstress

Een periode van overspanning is voor de doorsnee mens een ingrijpende gebeurtenis. Een overspanning of Burnout kan veroorzaakt worden door een combinatie van factoren in de arbeidsomstandigheden, de loopbaanontwikkeling, de levensloop en persoonlijkheidskenmerken.

Een periode van overspanning wordt veelal gevolgd door inzicht in de oorzaken van de overspanning en door een gedragsverandering en verandering in de omgang met het werk. Wanneer de verandering zich doorzet is er sprake van een ‘rijping’ van de mens, hetgeen de kans op een terugval (recidive) reduceert.

De periode voorafgaand aan ‘rijping’ is voor de meeste mensen een buitengewoon zware periode. De Burnout gaat doorgaans gepaard met gevoelens van vermoeidheid, gevoelens van het niet meer aankunnen, met gevoelens van onzekerheid, gevoelens van controleverlies en een afnemend zelfvertrouwen en zelfrespect. In het werk kost het extra energie om zaken voor elkaar te krijgen en in het privé-leven ligt de nadruk op herstel en rust in plaats van op het onderhouden van contacten met vrienden en familie en op het maken van plezier.

De begeleiding van DíMens bij Burnout, Overspanning & Werkstress bestaat uit vijf Fasen, zie onderstaand schema.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van welk moment de cliënt de begeleiding start. Vaak zijn cliënten al enige tijd overspannen voordat hen begeleiding aangeboden wordt. Hoe langer een cliënt wegens overspanning niet aan het arbeidsproces deelneemt, hoe langer de begeleiding in beslag neemt. Maar doorgaans kan gesteld worden dat met 10 tot 15 consulten kan worden volstaan. In de eerste periode vinden de consulten één maal per twee weken plaats en in de wat latere fase van de begeleiding kan worden volstaan met een frequentie van om de drie tot vier weken.

[bt_columns] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"]

Herstel van uitputting & acceptatie
arrow
[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"]

Fase 1: Herstel van uitputting & Acceptatie

In deze fase ligt de nadruk op uitrusten, zodat de energie balans zich weer enigzins kan herstellen in combinatie met acceptatie: er is dus iets gebeurd waardoor ik het niet meer aankan en dat kan kennelijk zelfs mij overkomen.[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"]

Analyse
arrow
[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"]

Fase 2: Analyse

In de tweede fase wordt geanalyseerd waarom het gegaan is zoals het is gegaan. Wat waren de eerste signalen en waarom konden deze signalen van uitputting niet gekeerd worden. Maar ook wordt de werksetting en worden eventuele organisatievariabelen onder de loep genomen. De analyse van de eerste signalen is voor het herstel van groot belang. Wanneer het herstelproces begint en dat is meestal na de fysieke herstelperiode, bestaat het risico dat men direct weer in de eigen valkuilen stapt. En daarmee de Burnout, zonder dat er van een volledig herstel sprake is, weer opnieuw begint.

[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"]

Persoonlijke 'rijping' & ontwikkeling
arrow
[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"]

Fase 3: Persoonlijke ‘rijping’ & ontwikkeling
Nadat inzicht is ontstaan in de eerste signalen en welke thema’s ten grondslag liggen aan het optreden van de signalen, ontwikkelt men langzaam inzicht in wat men kan veranderen. In deze fase wordt eerst aandacht besteedt aan de ‘persoonlijke kracht’ en aan het verstevigen van het zelfvertrouwen. Immers wanneer men onvoldoende ‘feeling’ heeft met de eigen persoonlijke kracht leidt nadenken over wat er anders kan in veel gevallen tot het vergroten van de moedeloosheid. Ook wanneer de oorzaken van een Burnout met name in de organisatie gelegen zijn wordt aandacht besteed aan verandering. Het gaat dan om de weerbaarheid die mensen opbouwen om met de ‘demands’ uit de organisatie te kunnen omgaan.

[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"]

Heroriëntatie
arrow
[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"]

Fase 4: Heroriëntatie van de Visie op werk en leven
In de vierde fase wordt aandacht besteed aan het herzien van de visie op werk en leven. Datgene waar men tevreden over is wordt opnieuw verankerd. Datgene waar men ontevreden mee is, wordt uit de nieuwe visie op werk en leven verwijderd om plaats te maken voor nieuwe elementen.

[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"]

Loopbaan coaching
Nieuwe vitaliteit
arrow
[/bt_column] [bt_column class="bt-column col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"]

Fase 5: Loopbaancoaching
Een herziening van de visie op werk en leven kan betekenen dat ook de loopbaan in heoriëntatie wordt genomen. In dit geval wordt de begeleiding bij Burnout & overspanning afgerond met een Loopbaancoaching eventueel aangevuld met een Loopbaan & Beroepskeuze onderzoek.

[/bt_column] [/bt_columns]
foto7.jpg
"Wat voor ons en achter ons ligt zijn kleinigheden vergeleken met wat in ons ligt"
DíMens