foto5.jpg
"Om te worden wie je nog niet bent, moet je gaan langs de weg die je niet bent"
DíMens

Het coaching proces

In een eerste sessie worden de te coachen aspecten samen met de deelnemer vastgesteld. De persoonlijke kracht wordt in kaart gebracht en gekeken wordt naar de levensthema’s. De coaching is in eerste instantie gericht op de kracht en de ontwikkeling van de persoon zelf en in tweede instantie op de organisatie zelf. De persoon en de organisatie staan niet los van elkaar, er vindt nogal wat interactie tussen deze twee plaats.

Na de eerste sessie wordt er een coachings voorstel geschreven met een analyse en de coachingsdoelen. Dit voorstel wordt afgestemd met de deelnemer en na zijn/haar akkoord naar de organisatie verstuurd. Vervolgens vind er een gesprek plaats tussen de deelnemer, coach en leidinggevende desgewenst in aanwezigheid van een HR-consultant.
Doorgaans vindt er na 5 consulten een tussentijdse evaluatie plaats waarin bekeken wordt of de coaching het beoogde effect bereikt en wat er nog verder aan eventuele vervolg sessies nodig is.

Duur van een coaching traject

Een coachings traject bij DíMens beslaat maximaal 10 sessies. Een sessie heeft een duur van 2 uur en vinden plaats op het kantoor van DíMens. De sessies worden bij de start met een tussentijd van 2 tot 3 weken gepland. Na deze begin periode neemt de frequentie af. Een traject van 10 sessies heeft een tijdsbeslag van ongeveer 1 jaar. Vaak kan echter ook met minder sessies volstaan en wordt de coaching eerder afgerond.

Vertrouwelijkheid

Een coachingstraject heeft een vertrouwelijk karakter. DíMens verstrekt derhalve geen persoonlijke en privé informatie aan de organisatie. Van de deelnemer wordt verwacht zijn/haar leidinggevende te informeren over het verloop en voortgang van de coaching. De coach onderhoudt indien nodig werk en project gerelateerd contact met de organisatie.

foto5.jpg
"Om te worden wie je nog niet bent, moet je gaan langs de weg die je niet bent"
DíMens