foto1.jpg
"Om te worden wie je nog niet bent, moet je gaan langs de weg die je niet bent"
DíMens

Management Coaching & Leiderschap

In een management coaching kunnen dezelfde onderwerpen aanleiding zijn voor coaching als in een ‘normaal’ coachingtraject zoals bijvoorbeeld het (her)vinden van work-life balance, persoonlijke ontwikkeling, mediation, het (her)vinden van passie voor het team of de organisatie, etc.

De context in een management coaching is echter meervoudig aangezien iedere ontwikkeling die een manager doormaakt, ook doorwerkt in zijn organisatie of team. Daarnaast kan het kan een verademing zijn om in alle vertrouwelijkheid, buiten de organisatie te reflecteren op je team, op je organisatie en op je eigen gedrag, je eigen welbevinden en je eigen flow.

In geen enkele andere periode dan de huidige periode is het zo belangrijk dat Leiderschap aansluit bij de veranderende organisaties en niet te vergeten de nieuwe jongere generatie en hoe deze jongere generatie geïnspireerd kan en wil werken. Begrijpen hoe de wereld op dit moment aan verandering onderhevig is, is dan ook een belangrijk aspect in management coaching. Evenals overigens hoe energie, initiatief en het innovatieve denkvermogen van mensen wordt gemobiliseerd. Inzicht in het gedrag van medewerkers is een aspect dat aandacht krijgt in een management coaching.

Leiderschap in deze tijd is dan ook geen gemakkelijke opgave en het managen is een veeleisende taak waarin veel op je afkomt. Enerzijds gaat het over visie en strategie ontwikkeling, anderzijds de marktbenadering en het mobiliseren van energie bij medewerkers. Dit vraagt om charismatisch, faciliterend en dienend Leiderschap.

In een management coaching staat inzicht in het eigen gedrag en de effecten daarvan op de organisatie of het team centraal. Met als doel om plezier te maken met je team en gezamenlijk in flow te raken.

Je visie zal alleen helder zijn wanneer je in je hart kijkt.

Wie naar buiten kijkt droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt.

Carl Gustav Jung

foto1.jpg
"Om te worden wie je nog niet bent, moet je gaan langs de weg die je niet bent"
DíMens